Vân SpaVân Spa
Dịch vụ

Đặt lịch hẹn

Đặt lịch hẹn

Spa chỉ nhận khách có đặt lịch hẹn trước. Khách đặt lịch hẹn qua

  1. Facebook Messenger, hoặc
  2. gọi điện thoại 033 421 4186.

Khách vui lòng đọc những điều cần lưu ý sau đây trước khi đặt lịch hẹn.

Mong bạn thông cảm cho spa và đến đúng giờ hẹn.