Vân SpaVân Spa

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

(sửa lần cuối ngày 28 tháng 03 năm 2019)

Vân Spa ("chúng tôi") điều hành website https://vanspa.vn ("website của chúng tôi"). Chính sách bảo mật mô tả chính sách của chúng tôi về việc thu thập, lưu trữ, và phân tích thông tin cá nhân khi người dùng ("bạn") sử dụng website của chúng tôi.

Thu thập thông tin trục tiếp

Website của chúng tôi không có hệ thống đăng ký người dùng, bạn có thể đọc tất cả nội dung dành cho người dùng trên website của chúng tôi mà không cần cung cấp bất kỳ thông tin nào về bạn.

Hệ thống máy chủ do chúng tôi điều hành không thu thập, và không lưu trữ bất kỳ thông tin nào về bạn, bao gồm thông tin định danh (ví dụ: địa chỉ IP) và thông tin không định danh (ví dụ: thời gian sử dụng).

Chúng tôi sử dụng GMail, một dịch vụ thư điện tử miễn phí được phát triển và điều hành bởi Google Inc. ("Google"). Khi bạn liên lạc với chúng tôi qua thư điện tử tại địa chỉ có tiếp vị ngữ @vanspa.vn, toàn bộ nội dung thư điện tử của bạn được gửi đến và lưu trữ tại máy chủ do Google điều hành.

Google Analytics

Website của chúng tôi sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích web điều hành bởi Google. Goolge Analytics sử dụng cookies. Thông tin về bạn ghé thăm webite của chúng tôi trong cookies (bao gồm địa chỉ IP của bạn) được gửi về máy chủ do Google điều hành.

Google sẽ phân tích thông tin này để tạo báo cáo về sử dụng website. Google có thể chuyển thông tin này đến bên thứ ba theo yêu cầu của luật pháp hay hợp đồng của bên thứ ba với Google để xử lý dữ liệu. Nếu không muốn sử dụng Google Analytics trong trình duyệt của mình, bạn có thể cài đặt tiện ích bổ sung của trình duyệt cho Google Analytics ("https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=vi").

Xin hãy đọc cách Google sử dụng thông tin từ trang web sử dụng dịch vụ của Google ("https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=vi") để biết thêm chi tiết.

Facebook Plug-ins

Website của chúng tôi chứa phần mở rộng (plug-ins) đến mạng xã hội Facebook. Plug-ins được điều hành bởi Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook").

Khi bạn ghé thăm website của chúng tôi hoặc những website khác có chứa plug-ins, trình duyệt web của bạn sẽ thiết lập kết nối trực tiếp đến máy chủ của Facebook, và dữ liệu từ plug-ins sẽ truyền về Facebook.

Facebook sẽ nhận được thông tin rằng bạn ghé thăm website của chúng tôi. Nếu bạn ghé thăm website của chúng tôi trong khi vẫn đang đăng nhập vào tài khoản Facebook cá nhân của bạn, thông tin ghé thăm của bạn có thể được liên kết với tài khoản của bạn. Thông tin về tương tác của bạn với Facebook plug-ins (như là bấm vào nút "thích" hay viết "bình luận") sẽ được chuyển tới và lưu trữ ở máy chủ do Facebook điều hành. Để tránh thông tin ghé thăm của bạn liên kết với tài khoản Facebook cá nhân của bạn, bạn phải đăng xuất khỏi Facebook trước khi ghé thăm website của chúng tôi.

Xin hãy đọc chính sách bảo mật của Facebook ("https://www.facebook.com/privacy/explanation") để biết thêm chi tiết về mục đích và quy mô Facebook thu thập và xử lý dữ liệu cũng như quyền hạn của bạn về dữ liệu mà Facebook lưu trữ.

Liên kết đến website bên ngoài

Dịch vụ của chúng tôi có thể có chứa liên kết đến website khác không điều hành bởi chúng tôi. Nếu bạn vào website khác, chúng tôi khuyên bạn nên đọc chính sách bảo mật của mỗi website bạn ghé thăm. Chúng tôi không chịu trách nhiện về chính sách bảo mật của bất kỳ website hay dịch vụ nào không do chúng tôi điều hành.

Thay đổi chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể thay đổi chính sách bảo mật một cách không thường xuyên. Chúng tôi thông báo với người dùng bằng cách cập nhật nội dung bài viết này cùng với thời gian hiệu lực ở phần đầu tiên. Chúng tôi khuyên bạn thường xuyên ghé thăm bài viết này để biết chính sách bảo mật mới nhất của website của chúng tôi.

Liên hệ

Nếu bạn có điều gì muốn hỏi về chính sách bảo mật của chúng tôi, xin vui lòng liên với chúng tôi qua thư điện tử contact@vanspa.vn