Vân SpaVân Spa
Từ điển mỹ phẩm
Thành phần
Thành phần
Anhydroxylitol

Anhydroxylitol

1,4-Anhydro-D-xylitol1,4-Anhydroxylitol
Chi tiết

Là một thành phần lấy từ thực vật; trong mỹ phẩm có tác dụng dưỡng ẩm/hút ẩm.

Nếu sản phẩm mỹ phẩm trong tay bạn có chứa Xylitylglucoside, Anhydroxylitol, và Xylitol, thì có thể sản phẩm đó có sử dụng phức hợp dưỡng ẩm cho da có tên thương mại là Aquaxyl™.

Tuy nhiên nếu có thêm Maltitol và Pelvetia Canaliculata Extract bên cạnh ba thành phần trên, thì có thể sản phẩm đó có sử dụng phức hợp dưỡng ẩm cho tóc có tên thương mại là Xylishine™.

Tham khảo
Xem thêm
Aquaxyl™