Vân SpaVân Spa
Từ điển mỹ phẩm
Thành phần
Thành phần
Ảnh: Wikipedia

Aspalathus Linearis Extract

Chi tiết

Là chiết xuất từ nguyên cây Aspalathus linearis (chè Rooibos; một loài thực vật có hoa thuộc chi Aspalathus trong họ Đậu).

Tham khảo
Xem thêm
Aspalathus linearis:
Aspalathus Linearis ExtractAspalathus Linearis Leaf Extract