Vân SpaVân Spa
Từ điển mỹ phẩm
Thành phần
Thành phần
Calcium Chloride

Calcium Chloride

làm selàm đặc