Vân SpaVân Spa
Từ điển mỹ phẩm
Thành phần
Thành phần
Caprylhydroxamic Acid

Caprylhydroxamic Acid

N-HydroxyoctanamideOctanohydroxamic AcidTaselin