Vân SpaVân Spa
Từ điển mỹ phẩm
Thành phần
Thành phần
Cetyl-PG Hydroxyethyl Palmitamide

Cetyl-PG Hydroxyethyl Palmitamide