Vân SpaVân Spa
Từ điển mỹ phẩm
Thành phần
Thành phần
CI 14700

CI 14700

Red 4
tạo màu