Vân SpaVân Spa
Từ điển mỹ phẩm
Thành phần
Thành phần
CI 19140

CI 19140

TartrazineYellow 5
tạo màu