Vân SpaVân Spa
Từ điển mỹ phẩm
Thành phần
Thành phần
CI 42090

CI 42090

Acid Blue 9 AmmoniumBlue 1
tạo màu