Vân SpaVân Spa
Từ điển mỹ phẩm
Thành phần
Thành phần

Coco-Caprylate

làm mềm