Vân SpaVân Spa
Từ điển mỹ phẩm
Thành phần
Thành phần
Ảnh: Wikipedia

Commiphora Myrrha Oil

Myrrh Oil
làm đặc
Chi tiết

Là tinh dầu được chưng cất từ Commiphora myrrha (một dược; một loài thực vật có hoa thuộc chi Một dược trong họ Trám); trong mỹ phẩm có tác dụng làm đặc.

Tham khảo
Xem thêm
Commiphora myrrha:
Commiphora Myrrha Gum OilCommiphora Myrrha Leaf Cell ExtractCommiphora Myrrha OilCommiphora Myrrha Resin Extract