Vân SpaVân Spa
Từ điển mỹ phẩm
Thành phần
Thành phần
Ảnh: Wikipedia

Daucus Carota Sativa Root Extract

Carrot Root Oil
Chi tiết

Là chiết xuất từ rễ của Daucus carota sativa (cà rốt dại; một loài thực vật có hoa thuộc chi Cà rốt trong họ Hoa tán); trong mỹ phẩm có tác dụng chống oxy hóa, làm mềm.

Tham khảo
Xem thêm
Daucus carota sativa:
Daucus Carota Sativa Callus Culture ExtractDaucus Carota Sativa ExtractDaucus Carota Sativa Flower ExtractDaucus Carota Sativa JuiceDaucus Carota Sativa Leaf ExtractDaucus Carota Sativa Leaf/​Stem ExtractDaucus Carota Sativa RootDaucus Carota Sativa Root Cell Culture LysateDaucus Carota Sativa Root ExtractDaucus Carota Sativa Root JuiceDaucus Carota Sativa Root PowderDaucus Carota Sativa Root WaterDaucus Carota Sativa Seed ExtractDaucus Carota Sativa Seed OilDaucus Carota Sativa Water