Vân SpaVân Spa
Từ điển mỹ phẩm
Thành phần
Thành phần
Dimethicone

Dimethicone

làm mềm