Vân SpaVân Spa
Từ điển mỹ phẩm
Thành phần
Thành phần

Dimethicone/​Vinyl Dimethicone Crosspolymer

làm đặc