Vân SpaVân Spa
Từ điển mỹ phẩm
Thành phần
Thành phần
Ảnh: Wikipedia

Dromiceius Oil

Emu Oil
làm mềm
Chi tiết

Là dầu không bay hơi lấy từ mỡ chim đà điểu châu Úc (Emu, Dromiceius); trong mỹ phẩm có tác dụng làm mềm.

Tham khảo