Vân SpaVân Spa
Từ điển mỹ phẩm
Thành phần
Thành phần
Ảnh: Wikipedia

Equisetum Arvense Extract

Horsetail Extract
Chi tiết

Là chiết xuất từ Equisetum arvense (cỏ tháp bút, hay còn gọi là cỏ đuôi ngựa; một loài dương xỉ thuộc chi Dương xỉ đuôi ngựa trong họ Cỏ tháp bút); trong mỹ phẩm có tác dụng làm se, làm mềm, làm dịu.

Tham khảo
Xem thêm
Equisetum arvense:
Equisetum Arvense ExtractEquisetum Arvense JuiceEquisetum Arvense Leaf Extract