Vân SpaVân Spa
Từ điển mỹ phẩm
Thành phần
Thành phần
Ảnh: Wikipedia

Fagus Sylvatica Bud Extract

Chi tiết

Là chiết xuất từ chồi Fagus sylvatica (dẻ gai châu Âu; một loài thực vật thuộc chi Cử trong họ Cử).

Tham khảo
Xem thêm
Fagus sylvatica:
Fagus Sylvatica Bud ExtractFagus Sylvatica Flower ExtractFagus Sylvatica Seed Extract