Vân SpaVân Spa
Từ điển mỹ phẩm
Thành phần
Thành phần
Ảnh: Wikipedia

Freesia Alba Flower Extract

Chi tiết

Là chiết xuất từ hoa Freesia alba (một loài thực vật có hoa thuộc chi Freesia trong họ Diên vĩ).

Tham khảo