Vân SpaVân Spa
Từ điển mỹ phẩm
Thành phần
Thành phần
Glyceryl Stearate

Glyceryl Stearate

làm mềmnhũ hóa