Vân SpaVân Spa
Từ điển mỹ phẩm
Thành phần
Thành phần
Ảnh: Wikipedia

Glycyrrhiza Glabra Rhizome/​Root Extract

Chi tiết

Là chiết xuất từ thân rễ và rễ của Glycyrrhiza glabra (cam thảo Âu; một loài thực vật có hoa thuộc chi Cam thảo trong họ Đậu).

Tham khảo
Xem thêm
Glycyrrhiza glabra:
Glycyrrhiza Glabra Leaf ExtractGlycyrrhiza Glabra Rhizome/​RootGlycyrrhiza Glabra Rhizome/​Root ExtractGlycyrrhiza Glabra RootGlycyrrhiza Glabra Root ExtractGlycyrrhiza Glabra Root PowderGlycyrrhiza Glabra Root Water