Vân SpaVân Spa
Từ điển mỹ phẩm
Thành phần
Thành phần
Ảnh: Wikipedia

Hibiscus Sabdariffa Flower Extract

Hibiscus Extract
Chi tiết

Là chiết xuất từ hoa Hibiscus sabdariffa (bụp giấm, còn gọi là đay Nhật, hay lạc thần hoa; một loài thực vật có hoa thuộc chi Dâm bụt trong họ Cẩm quỳ).

Tham khảo
Xem thêm
Hibiscus sabdariffa:
Hibiscus Sabdariffa FlowerHibiscus Sabdariffa Flower ExtractHibiscus Sabdariffa Flower WaterHibiscus Sabdariffa Seed OilLactobacillus/​Hibiscus Sabdariffa Flower Ferment Filtrate