Vân SpaVân Spa
Từ điển mỹ phẩm
Thành phần
Thành phần
Ảnh: Wikipedia

Hordeum Vulgare Powder

Chi tiết

Là bột từ xay mịn nguyên cây Hordeum vulgare (đại mạch; một loài thực vật có hoa thuộc chi Hordeum trong họ Hòa thảo); trong mỹ phẩm có tác dụng tẩy tế bào chết dạng hạt.

Tham khảo
Xem thêm
Hordeum vulgare:
Hordeum Vulgare CeraHordeum Vulgare ExtractHordeum Vulgare Leaf ExtractHordeum Vulgare Leaf JuiceHordeum Vulgare PowderHordeum Vulgare Root ExtractHordeum Vulgare Seed ExtractHordeum Vulgare Stem Water
Barley:
Aspergillus/​Saccharomyces/​Barley Seed Ferment ExtractHydrolyzed Barley ProteinSaccharomyces/​Barley Seed Ferment Filtrate