Vân SpaVân Spa
Từ điển mỹ phẩm
Thành phần
Thành phần

Hydrogenated Retinol

Chi tiết

Là sản phẩm cuối cùng của quá trình hydro hoá có điều khiển Retinol.

Tham khảo
Xem thêm
Retinol