Vân SpaVân Spa
Từ điển mỹ phẩm
Thành phần
Thành phần

Hydrolyzed Rhizobian Gum

làm đặc
Chi tiết

Là sản phẩm thu được từ thuỷ phân gôm Rhizobian Gum bằng acid, enzyme, hoặc phương pháp thủy phân khác; trong mỹ phẩm có tác dụng làm đặc.

Tham khảo
Xem thêm
Rhizobia:
Hydrolyzed Rhizobian GumRhizobian Gum