Vân SpaVân Spa
Từ điển mỹ phẩm
Thành phần
Thành phần
Ảnh: Wikipedia

Iris Versicolor Extract

Chi tiết

Là chiết xuất từ Iris versicolor (một loài thực vật có hoa thuộc chi Diên vĩ trong họ Diên vĩ); trong mỹ phẩm có tác dụng làm mềm, làm đặc.

Tham khảo