Vân SpaVân Spa
Từ điển mỹ phẩm
Thành phần
Thành phần
Ảnh: Wikipedia

Juniperus Communis Fruit Oil

Chi tiết

Là tinh dầu được chưng cất từ quả Juniperus communis (một loài thực vật hạt trần thuộc chi Bách xù trong họ Hoàng đàn); trong mỹ phẩm có tác dụng hương liệu, làm đặc.

Tham khảo
Xem thêm
Juniperus communis:
Juniperus Communis Callus ExtractJuniperus Communis Fruit ExtractJuniperus Communis Fruit OilJuniperus Communis Fruit Water