Vân SpaVân Spa
Từ điển mỹ phẩm
Thành phần
Thành phần
Ảnh: Wikipedia

Lavandula Angustifolia Extract

Lavender
Chi tiết

Là chiết xuất từ nguyên cây Lavandula angustifolia (oải hương; một loài thực vật có hoa thuộc chi Oải hương trong họ Hoa môi).

Tham khảo
Xem thêm
Lavandula angustifolia:
Lavandula Angustifolia ExtractLavandula Angustifolia FlowerLavandula Angustifolia Flower ExtractLavandula Angustifolia Flower/​Leaf/​Stem ExtractLavandula Angustifolia Flower/​Leaf/​Stem OilLavandula Angustifolia Flower/​Leaf/​Stem WaterLavandula Angustifolia Flower PowderLavandula Angustifolia Flower WaterLavandula Angustifolia Flower WaxLavandula Angustifolia OilLavandula Angustifolia Water
Lavandula spica:
Lavandula Spica Flower Oil
Lavandula officinalis:
Lavandula Officinalis Flower Oil