Vân SpaVân Spa
Từ điển mỹ phẩm
Thành phần
Thành phần
Ảnh: Wikipedia

Leontopodium Alpinum Extract

Chi tiết

Là chiết xuất từ nguyên cây Leontopodium alpinum (một loài thực vật có hoa thuộc chi Leontopodium trong họ Cúc).

Tham khảo
Xem thêm
Leontopodium alpinum:
Leontopodium Alpinum Callus Culture ExtractLeontopodium Alpinum ExtractLeontopodium Alpinum Flower/​Leaf ExtractLeontopodium Alpinum Meristem Cell Culture