Vân SpaVân Spa
Từ điển mỹ phẩm
Thành phần
Thành phần
Ảnh: Wikipedia

Lilium Candidum Bulb Extract

Chi tiết

Là chiết xuất từ củ Lilium candidum (lily Madonna; một loài thực vật có hoa thuộc chi Loa kèn trong họ Loa kèn).

Tham khảo
Xem thêm
Lilium candidum:
Lilium Candidum Bulb ExtractLilium Candidum Flower ExtractLilium Candidum Flower WaterLilium Candidum Leaf Cell Extract