Vân SpaVân Spa
Từ điển mỹ phẩm
Thành phần
Thành phần
Magnesium Sulfate

Magnesium Sulfate

Epsom salt
làm đặc