Vân SpaVân Spa
Từ điển mỹ phẩm
Thành phần
Thành phần

Methoxy PEG/​PPG-25/​4 Dimethicone