Vân SpaVân Spa
Từ điển mỹ phẩm
Thành phần
Thành phần

Milk Protein

Lactis Proteinum
Chi tiết

Là protein (chất đạm) từ sữa.

Tham khảo
Xem thêm
Milk:
Butter ExtractButtermilk PowderHydrolyzed Milk ProteinKluyveromyces/​Lactobacillus/​Lactococcus/​Leuconostoc/​Saccharomyces Milk Ferment FiltrateLactobacillus/​Leuconostoc/​Acetobacter/​Kluyveromyces/​Saccharomyces Milk Ferment FiltrateLactobacillus/​Milk Ferment FiltrateLactococcus/​Milk Ferment LysateLactoperoxidaseMilkMilk ExtractMilk LipidsMilk ProteinWhey Protein
Lac:
LacLac ExtractLac PowderSine Adipe Lac