Vân SpaVân Spa
Từ điển mỹ phẩm
Thành phần
Thành phần
Ảnh: Wikipedia

Narcissus Pseudo-Narcissus Flower Extract

Chi tiết

Là chiết xuất từ hoa Narcissus pseudo-narcissus (Narcissus pseudonarcissus; một loài thực vật có hoa thuộc chi Thủy tiên trong họ Loa kèn đỏ).

Tham khảo