Vân SpaVân Spa
Từ điển mỹ phẩm
Thành phần
Thành phần
Octyldodecyl Myristate

Octyldodecyl Myristate

làm mềm