Vân SpaVân Spa
Từ điển mỹ phẩm
Thành phần
Thành phần
Ảnh: Wikipedia

Origanum Vulgare Leaf Extract

Chi tiết

Là chiết xuất từ lá Origanum vulgare (ngưu chí; một loài thực vật có hoa thuộc chi Origanum trong họ Hoa môi).

Tham khảo
Xem thêm
Origanum vulgare:
Origanum Vulgare Flower/​Leaf/​Stem ExtractOriganum Vulgare Leaf Extract