Vân SpaVân Spa
Từ điển mỹ phẩm
Thành phần
Thành phần
Ảnh: Wikipedia

Oryza Sativa Bran Water

Chi tiết

Là nước được chưng cất từ cám Oryza sativa (lúa; một loài thực vật thuộc chi Lúa trong họ Hòa thảo); trong mỹ phẩm có tác dụng hương liệu, làm đặc.

Tham khảo
Xem thêm
Oryza sativa:
Oryza Sativa BranOryza Sativa Bran CeraOryza Sativa Bran ExtractOryza Sativa Bran OilOryza Sativa Bran SterolOryza Sativa Bran WaterOryza Sativa Bran WaxOryza Sativa Callus Culture ExtractOryza Sativa ExtractOryza Sativa Germ ExtractOryza Sativa Germ OilOryza Sativa Germ PowderOryza Sativa Hull PowderOryza Sativa Lees ExtractOryza Sativa LipidsOryza Sativa PowderOryza Sativa Seed ProteinOryza Sativa Seed WaterOryza Sativa Starch
Rice:
Aspergillus/​Rice Ferment ExtractAspergillus/​Rice Ferment FiltrateAspergillus/​Saccharomyces/​Rice Ferment FiltrateHydrolyzed Rice Bran ExtractHydrolyzed Rice Bran ProteinHydrolyzed Rice ExtractHydrolyzed Rice ProteinLactobacillus/​Pichia/​Saccharomycopsis/​Rice Bran Extract Ferment FiltrateLactobacillus/​Rice FermentLactobacillus/​Rice Ferment FiltrateLactobacillus/​Saccharomyces/​Rice Bran FermentMonascus/​Rice FermentPolyglyceryl-3 Rice BranateRice Amino AcidsRice Ferment FiltrateRice Oil Glycereth-8 EstersSaccharomyces/​Rice Bran FermentSaccharomyces/​Rice Ferment FiltrateSaccharomyces/​Rice Ferment Filtrate Extract