Vân SpaVân Spa
Từ điển mỹ phẩm
Thành phần
Thành phần

Palmitoyl Tripeptide-8

Neutrazen
làm dịu