Vân SpaVân Spa
Từ điển mỹ phẩm
Thành phần
Thành phần
Perfluorodecalin

Perfluorodecalin

Part of Fiflow blends
hòa tan