Vân SpaVân Spa
Từ điển mỹ phẩm
Thành phần
Thành phần
Phenoxyethanol

Phenoxyethanol

bảo quản