Vân SpaVân Spa
Từ điển mỹ phẩm
Thành phần
Thành phần

Polyglyceryl-3 Beeswax

nhũ hóa
Chi tiết

Là este của Polyglyceryl-3 và acid béo từ sáp ong; trong mỹ phẩm có tác dụng nhũ hóa.

Tham khảo
Xem thêm
Beeswax:
Cera AlbaHydrolyzed BeeswaxPEG-8 BeeswaxPolyglyceryl-3 BeeswaxSynthetic Beeswax