Vân SpaVân Spa
Từ điển mỹ phẩm
Thành phần
Thành phần
Polylactic Acid

Polylactic Acid

Xem thêm
Lactic Acid