Vân SpaVân Spa
Từ điển mỹ phẩm
Thành phần
Thành phần
Ảnh: Wikipedia

Populus Tremuloides Bark Extract

Aspen Bark Extract
Chi tiết

Là chiết xuất từ vỏ cây Populus tremuloides (một loài thực vật có hoa thuộc chi Dương trong họ Liễu).

Tham khảo