Vân SpaVân Spa
Từ điển mỹ phẩm
Thành phần
Thành phần
Potassium Hydroxide

Potassium Hydroxide

điều chỉnh pH