Vân SpaVân Spa
Từ điển mỹ phẩm
Thành phần
Thành phần
Ảnh: Wikipedia

Royal Jelly Extract

Chi tiết

Là chiết xuất từ sữa ong chúa.

Tham khảo
Xem thêm
Royal jelly:
Hydrolyzed Royal Jelly ProteinRoyal JellyRoyal Jelly ExtractRoyal Jelly Powder