Vân SpaVân Spa
Từ điển mỹ phẩm
Thành phần
Thành phần

Saccharomyces Ferment Filtrate

Chi tiết

Là lọc sản phẩm từ lên men Saccharomyces (một chi nấm men); trong mỹ phẩm có tác dụng dưỡng ẩm/hút ẩm, làm dịu.

Tham khảo
Xem thêm
Saccharomyces:
Saccharomyces/​Copper FermentSaccharomyces FermentSaccharomyces Ferment ExtractSaccharomyces Ferment FiltrateSaccharomyces Ferment Lysate FiltrateSaccharomyces/​Iron FermentSaccharomyces Lysate ExtractSaccharomyces/​Magnesium FermentSaccharomyces/​Magnesium Ferment HydrolysateSaccharomyces/​Manganese FermentSaccharomyces PolypeptidesSaccharomyces/​Potassium FermentSaccharomyces/​Silicon FermentSaccharomyces/​Zinc Ferment