Vân SpaVân Spa
Từ điển mỹ phẩm
Thành phần
Thành phần
Ảnh: Wikipedia

Salicornia Herbacea Callus Culture Extract

làm mềm
Chi tiết

Là chiết xuất từ nuôi cấy mô sẹo của Salicornia herbacea (một loài thực vật có hoa thuộc chi Salicornia trong họ Dền); trong mỹ phẩm có tác dụng làm mềm.

Tham khảo
Xem thêm
Salicornia herbacea:
Salicornia Herbacea Callus Culture ExtractSalicornia Herbacea Extract