Vân SpaVân Spa
Từ điển mỹ phẩm
Thành phần
Thành phần
Ảnh: Wikipedia

Salix Nigra Bark Extract

Black Willow
Chi tiết

Là chiết xuất từ vỏ cây Salix nigra (liễu đen; một loài thực vật thân gỗ nhỏ thuộc chi Liễu trong họ Liễu).

Tham khảo