Vân SpaVân Spa
Từ điển mỹ phẩm
Thành phần
Thành phần
Ảnh: Wikipedia

Santalum Paniculatum Wood Oil

làm đặc
Chi tiết

Là tinh dầu được chưng cất từ gỗ Santalum paniculatum (một loài thực vật có hoa thuộc chi Đàn hương trong họ Đàn hương); trong mỹ phẩm có tác dụng làm đặc.

Tham khảo