Vân SpaVân Spa
Từ điển mỹ phẩm
Thành phần
Thành phần

Sea Whip Extract

Chi tiết

Là chiết xuất từ san hô mềm.

Tham khảo